Венус Легаси 30 мин в комбинация с Матрично- ритъмна терапия 30 мин на цена от 140 лв, намалено от 220 лв